Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - PUBLIC HEALTH" ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2022-2023

Φεβ 21, 2023 07:18

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Δημόσια Υγεία – Public Health"

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - PUBLIC HEALTH" ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2022-2023.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή