Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Οκτ 31, 2022 11:47

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος το διάστημα 1-15 Νοεμβρίου 2022.

Επισυνάπτονται:

  1. H ανακοίνωση με την εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων.
  2. Η αίτηση που θα υποβληθεί προς τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, είτε να υποβληθούν από τους ιδίους τους ενδιαφερόμενους, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, με την ένδειξη «Αίτηση υποψηφιότητας για τις κατατακτήριες εξετάσεις»,  στην κάτωθι διεύθυνση:

  Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
  Πανεπιστημίου Πατρών  
  26500 Ρίο Αχαΐας

ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretary@med.upatras.gr.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή