Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

Ολοκλήρωση διαδικασίας εγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Οκτ 4, 2022 10:31

Προπτυχιακές Σπουδές

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, στην υπ. αριθ. 839/3.10.2022 έκτακτη Συνεδρίασή της, ενέκρινε την εγγραφή των εισαχθέντων με την ειδική κατηγορία των  Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε να προσέλθετε στη θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής από 5/10/2022 έως 7/10/2022 και ώρες 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. για την παραλαβή των πιστοποιητικών εγγραφής και προσωπικών κωδικών πρόσβασης.

Η αποστολή μπορεί να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήματός σας στο email: secretary@med.upatras.gr.

 

 

Επιστροφή