Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ "ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ιουν 6, 2022 11:05

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Βιοϊατρικές Επιστήμες"

Επισυνάπτεται ανακοίνωση με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιοϊατρικές Επιστήμες» για το ακαδ. έτος 2022-2023, καθώς και αίτηση συμμετοχής.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022 ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών,

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,

T.K. 26500, Ρίο, Πάτρα,

υπόψη: κ. Κατερίνας Μιχαλοπούλου,

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary@med.upatras.gr

 

Επισημαίνεται, ότι η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ "Βιοϊατρικές Επιστήμες" θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#  

Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή