Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ"

Μαϊ 19, 2022 07:40

Προκηρύξεις

Επισυνάπτεται η προκήρυξη θέσης για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία» για την Νευρολογική Κλινική του Παθολογικού Τομέα ΙΙ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και η αίτηση της προκήρυξης. ​​​

 

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων:​ 02/06/2022

 

Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων από την οικεία προκήρυξη δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretary@med.upatras.gr. Εναλλακτικά, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με αποστολή μέσω Courier είτε με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ είτε να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή