Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΤΟΥΡΚΙΑ - Διεθνές Συμπόσιο Σπουδών Βιοποικιλότητας

Μαϊ 18, 2022 09:29

Γενικά Νέα

Επισυνάπτεται έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά στη διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Συμποσίου Σπουδών Βιοποικιλότητας, για ενημέρωσή σας.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή