Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

Παροχή διατακτικών σίτισης

Νοε 23, 2021 08:53

Γενικά Νέα

Επισυνάπτεται έγγραφο που αφορά στην παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές/τριες του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για ενημέρωσή σας.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή