Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ "ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ" Ε΄ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Νοε 22, 2021 12:24

Προπτυχιακές Σπουδές

Επισυνάπτεται ανακοίνωση που αφορά στις εξετάσεις Κλινικής Άσκησης στο μάθημα ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, του Ε΄ έτους, για ενημέρωσή σας.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή