Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ

Οκτ 13, 2021 11:39

Γενικά Νέα

Σας ενημερώνουμε ότι επισυνάπτεται το Πρωτόκολλο Διαχείρισης περιστατικού COVID-19, όπως εγκρίθηκε στην υπ΄αριθ. 192/29.9.21 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Η Σύγκλητος αποφάσισε τον ορισμό υπευθύνων διαχείρισης COVID-19, ως ακολούθως:

    α. Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητής κ. Μέγας Παναγιώτης

    β. Αναπλ. Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητής κ. Αντωνάκης Γεώργιος

 Οι ανωτέρω, κατόπιν απόφασης της υπ΄αριθ. 810/4.10.21 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, θα συνεπικουρούνται από τους Επίκ. Καθηγητές κ.κ. Ασημακόπουλο Στυλιανό και Ακινόσογλου Καρολίνα - Ανθούλα, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στην εφαρμογή του ανωτέρω πρωτοκόλλου.

Επισημαίνεται ότι κάθε κρούσμα-μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (φοιτητής, μέλος ΔΕΠ, μέλος του διδακτικού και εν γένει εκπαιδευτικού προσωπικού, μέλος του διοικητικού προσωπικού) ανακοινώνεται υποχρεωτικά στους ανωτερώ αναφερόμενους.

Τηλ.: 2610-999740 και 2610-999583. 

  

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή