Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.»

Οκτ 12, 2021 10:23

Προπτυχιακές Σπουδές

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 4674 τ Β΄ δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθ.  Αριθμ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.  61910/7-10-2021  Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία παρατείνονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.

Επιστροφή