Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΠΜΣ "ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-PERSONALIZED MEDICINE" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022

Ιουλ 9, 2021 09:10

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Επισυνάπτεται ανακοίνωση με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Εξατομικευμένη Ιατρική-Personalized Medicine" για το ακαδ. έτος 2021-2022, καθώς και αίτηση συμμετοχής.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και τη 15η Σεπτεμβρίου 2021, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ ΕΙ» στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Iσόγειο Kτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, τ.κ. 26504, Ρίο, Πάτρα) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretary@med.upatras.gr

Επισημαίνεται, ότι η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ "Εξατομικευμένη Ιατρική-Personalized Medicine" για το ακαδ. έτος 2021-2022" θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# έως και 15.09.2021. 

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή