Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ιουν 29, 2021 07:17

Προπτυχιακές Σπουδές

Επισυνάπτονται ανακοινώσεις, σύμφωνα με απόφαση της υπ' αριθ. 806/28.06.2021 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, που αφορούν στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος ακαδ. έτους 2020-2021, ως ακολούθως:

 1. Ανακοίνωση εγγραφής επιτυχόντων (με συνημμένα την αίτηση εγγραφής και 2 υπεύθυνες δηλώσεις).

 2. Ανακοίνωση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων (ταξινόμηση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας)

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή