Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ "ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022

Ιουν 4, 2021 07:04

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Βιοϊατρικές Επιστήμες"

Επισυνάπτεται ανακοίνωση με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιοϊατρικές Επιστήμες» για το ακαδ. έτος 2021-2022, καθώς και αίτηση συμμετοχής.

 

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την 24η Σεπτεμβρίου 2021 ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών,

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,

T.K. 26500, Ρίο, Πάτρα,

υπόψη: κ. Κατερίνας Μιχαλοπούλου,

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary@med.upatras.gr

 

Επισημαίνεται, ότι η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ "Βιοϊατρικές Επιστήμες" θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#  

Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 14.6.2021 - 24.9.2021.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή