Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Μαϊ 21, 2021 07:57

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος το διάστημα 1-15 Νοεμβρίου 2021.

Επισυνάπτονται:

  1. H ανακοίνωση με την εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων.
  2. Η αίτηση που θα υποβληθεί προς τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, με την ένδειξη «Αίτηση υποψηφιότητας για τις κατατακτήριες εξετάσεις»,  στην κάτωθι διεύθυνση:

 

  Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
  Πανεπιστημίου Πατρών  
  26500 Ρίο Αχαΐας

ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretary@med.upatras.gr.

Επίσης, η υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους ιδίους τους ενδιαφερόμενους, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, εφόσον προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί περιορισμού της εξάπλωσης του Covid-19.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή