Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ιαν 13, 2021 11:18

Γενικά Νέα

Επισυνάπτεται  Διακοίνωση της Διεύθυνσης Πολιτιστικής Διπλωματίας Εκπαίδευσης και Επιστημών του Ρουμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σχετικά με πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών του ρουμανικού κράτους σε αλλοδαπούς πολίτες. 

Όσον αφορά στην Ελλάδα, το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε αλλοδαπούς φοιτητές προερχόμενους από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα. Οι εν λόγω υποτροφίες χορηγούνται για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, από τις οποίες εξαιρούνται Ιατρική, Οδοντιατρική και Φαρμακευτική.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων ορίζεται η 5η Μαΐου 2021.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή