Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

Κατ' επιλογήν μάθημα της Ακτινολογίας

Ιαν 11, 2021 11:48

Προπτυχιακές Σπουδές

Παρακαλούνται οι ΣΤ΄ και οι Επι Πτυχίω φοιτητές που έχουν δηλώσει το κατ' επιλογήν μάθημα της  Ακτινολογίας  και δεν το πραγματοποίησαν λόγω Covid-19 να επικοινωνήσουν με το μέλος ΕΤΕΠ του Κλ.Εργ.Ακτινολογίας  Δ.Σταματοπούλου (τηλ. 2610-993987).

Επιστροφή