Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

Επί της Κλινικής Άσκησης των Στ΄/ετών φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής με φυσική παρουσία από 11 Ιανουαρίου 2021

Ιαν 11, 2021 09:34

Προπτυχιακές Σπουδές

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.21 (ΦΕΚ 30/8.1.21 τ.Β΄), από σήμερα, Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021 και μέχρι νεοτέρας πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία οι Κλινικές Ασκήσεις των φοιτητών του Στ΄ έτους, ως ακολούθως:

  1. οι υποχρεωτικές Κλινικές Ασκήσεις και
  2. οι κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικές Κλινικές Ασκήσεις

 

Επίσης, οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν τις Κλινικές Ασκήσεις, στις οποίες δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή