Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νοε 27, 2020 11:48

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ανακοινώνεται ότι η απονομή των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής έχει οριστεί για την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020.

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και επιθυμούν να παραλάβουν τους τίτλους σπουδών τους με αποστολή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), παρακαλούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί τελετή, στο πλαίσιο της τήρησης από το Πανεπιστήμιο Πατρών των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού.

1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: 

  • Αίτηση
  • Τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης διπλωματικής εργασίας στο «NΗΜΕΡΤΗΣ» (σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν)
  • Μία υπεύθυνη δήλωση  (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία να δηλώνετε ότι δεν έχετε εκκρεμότητες με το Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Βεβαίωση εξόφλησης διδάκτρων (ισχύει μόνο για το ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Public Health»

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ

    • 1 δοκίμιο με το τελικό κείμενο της εργασίας
    • Ακαδημαϊκή ταυτότητα (εάν υπάρχει)

Προκειμένου να σας αποσταλεί το πτυχίο μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών, απαιτείται να κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,  σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν:

Η έκδοση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μέσω της εφαρμογής  www.gov.gr, και ειδικότερα από τον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses. Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.  Κατόπιν επιλέγουν: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράψουν:

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (δίπλωμα) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστοποιητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου ………. (Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω να τα παραλάβει αντ’ εμού, με δική μου οικονομική επιβάρυνση, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος, τις ημέρες και ώρες που θα μου υποδειχθούν από την υπηρεσία σας.

Έχω Α.Μ Φοιτητή ………….. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο ………………………. (Σεπτεμβρίου 2020). Επισυνάπτω στην παρούσα αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΝΗΜΕΡΤΗΣ»

Κατάθεση της διπλωματικής εργασίας σας στο ιδρυματικό αποθετήριο «ΝΗΜΕΡΤΗΣ» https://nemertes.library.upatras.gr. Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση μπορείτε να αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο αρμόδιο προσωπικό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, κ. Α. Γουδη (e-mail: agoudi@upatras.gr, Τηλ.: 2610 969630 έως τις 14:00) τον τίτλο της εργασίας και τα στοιχεία επικοινωνίας,  προκειμένου να λάβετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της κατάθεσης

 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης εργασίας στην ΝΗΜΕΡΤΗΣ

https://nemertes.library.upatras.gr/jspui/help/submit.html

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής

Επιστροφή