Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Β΄ ΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΜΑΘΗΜΑ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Ι)

Νοε 20, 2020 10:46

Προπτυχιακές Σπουδές

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΡΙΟ, ΠΑΤΡΑ 265 00

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ Β’ ΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Ι

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν διαδικτυακά το μάθημα

«ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Ι» να χρησιμοποιούν το ZOOM

 

https://upatras-gr.zoom.us/j/94845644997?pwd=b3J1V2J5dnpydEpPOUZPaFhzU05vdz09

 

Meeting ID: 948 4564 4997

 

 

 

Από τη Γραμματεία της Παθολογικής Κλινικής

 

 

 

 

Επιστροφή