Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α΄ΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ)

Νοε 20, 2020 10:44

Προπτυχιακές Σπουδές

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΡΙΟ, ΠΑΤΡΑ 265 00

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ Α’ ΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν διαδικτυακά το μάθημα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» να χρησιμοποιούν το ZOOM

 

https://upatras-gr.zoom.us/j/94799447420?pwd=aWJwNWVyZ3JIOTJGbzRQRDVsbmlzUT09

 

Meeting ID: 947 9944 7420

 

 

Από τη Γραμματεία της Παθολογικής Κλινικής

 

    

 

 

 

 

Επιστροφή