Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νοε 12, 2020 07:42

Γενικά Νέα

Επισυνάπτονται περιγραφές των επιδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ATLS (Advanced Trauma Life Support) στη διαχείριση τραύματος και APLS (Advanced Paediatric Life Support) στην επείγουσα ιατρική για παιδιά, καθώς και η αφίσα του προγράμματος APLS. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο τραύμα, καθώς και η σχετική φόρμα υποβολής για τη συμμετοχή σε αυτά υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://traumaedu.randp.gr 

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή