Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ"

Οκτ 15, 2020 08:34

Προκηρύξεις

Επισυνάπτεται η προκήρυξη θέσης για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία» για το Εργαστήριο Φυσιολογίας του Τομέα ΒΙΕ ΙΙ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και η αίτηση της προκήρυξης. ​​​

 

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων:​ 26/10/2020

Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretary@med.upatras.gr  

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή