Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σεπ 15, 2020 06:24

Προπτυχιακές Σπουδές

Επισυνάπτεται ανακοίνωση που αφορά στην Κλινική Άσκηση Παιδιατρικής.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή