Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΩΡΛ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ’ ΕΤΟΣ

Σεπ 14, 2020 07:49

Προπτυχιακές Σπουδές

Επισυνάπτεται ανακοίνωση που αφορά στην εξέταση του μαθήματος Κλινικής Άσκησης ΩΡΛ (υποχρεωτικό και κατ΄επιλογής) ΣΤ΄έτους.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή