Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

Οδηγίες για τη χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων - Τήρηση των οδηγιών προφύλαξης από τoν COVID-19

Ιουλ 27, 2020 05:56

Γενικά Νέα

                                                                                     ANΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας πληροφορούμε ότι, κατόπιν εμφάνισης περιστατικού με λοίμωξη Covid-19 σε χώρο των Εργαστηρίων του Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, πραγματοποιείται εκ νέου απολύμανση του χώρου και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με οδηγία του Ε.Ο.Δ.Υ., όταν τίθενται σε λειτουργία τα κλιματιστικά μηχανήματα θα πρέπει τα παράθυρα να παραμένουν ανοικτά.

Παρακαλείστε για την πιστή τήρηση όλων των οδηγιών που έχουν δοθεί για την πρόληψη της λοίμωξης από τον ιό Covid-19, διότι σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα ο κίνδυνος λοίμωξης από τον ιό είναι ακόμη υπαρκτός.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

  Δημήτριος Σ. Γούμενος

Καθηγητής

Επιστροφή