Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε΄ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤ΄ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ιουλ 16, 2020 10:32

Προπτυχιακές Σπουδές

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε΄ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤ΄ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή