Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 17.7.20

Ιουλ 6, 2020 10:39

Προπτυχιακές Σπουδές

Επισυνάπτεται  ανακοίνωση σχετικά με τις γραπτές εξετάσεις  στο μάθημα της Κλινικής Άσκησης Εντατικής Θεραπείας (17-7-2020).

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή