Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Ιουλ 2, 2020 10:34

Προπτυχιακές Σπουδές

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή