Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΩΡΛ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ’ ΕΤΟΣ

Ιουλ 2, 2020 08:07

Προπτυχιακές Σπουδές

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ MΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΩΡΛ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΣΤ’ ΕΤΟΣ

 

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή