Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

Ιουν 26, 2020 11:17

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι φοιτητές θα εξεταστούν στο μάθημα της Απαρτιωμένης Διδασκαλίας Ενδοκρινείς Ανδένες σε 6 ομάδες.

Κάθε ομάδα θα έχει το δικό της σύνδεσμο για σύνδεση στο Skype for Business.

Η ώρα εξέτασης για κάθε ομάδα ορίζεται ως εξής:Ομαδα Α  10πμ μεχρι 10.45πμ

Ομαδα Β  11πμ μεχρι 11.45 πμ

Ομαδα Γ  12 μέχρι 12.45 μμ

Ομαδα Δ  13 μέχρι 13.45 μμ

Ομάδα Ε  14 μέχρι 14.45 μμ

Ομαδα ΣΤ 15 μέχρι 15.45 μμ

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδέονται σύμφωνα με την ώρα που αναγράφεται στην ομάδα τους


Συνδεσμοι Skype for Business

OΜΑΔΑ Α
https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/vkyriazopoulou/1IEQV08C

ΟΜΑΔΑ Β

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/vkyriazopoulou/J6XLJWI7

ΟΜΑΔΑ Γ

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/vkyriazopoulou/NDNSDDEPhttps://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/vkyriazopoulou/WBZ1F5GQ

  (ΟΜΑΔΑ Δ)https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/vkyriazopoulou/8KMFSRLK

(ΟΜΑΔΑ Ε)https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/vkyriazopoulou/HLRG1WO1

(0ΜΑΔΑ ΣΤ)

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή