Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΚΤΙΝΟΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»

Απρ 7, 2020 09:23

Προπτυχιακές Σπουδές

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του Κλινικού Εργαστηρίου Ακτινολογίας έχουν προγραμματισθεί εξ' αποστάσεως διαλέξεις για το κατ’ επιλογή μάθημα ΑΚΤΙΝΟΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (MED 858). Εάν ο χρόνος το επιτρέψει, θα πραγματοποιηθεί και η κλινική άσκηση.
Οι  ΣΤετείς φοιτητές (ΙΑ και ΙΒ εξάμηνα) που ενδιαφέρονται παρακαλούνται να εγγραφούν και θα ενημερώνονται  μέσω του e-class.
16 Απριλίου ώρα 16:00 https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/kardim/JAD7KE02
23 Απριλίου ώρα 16:00 https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/kardim/IZQT8ZSV
30 Απριλίου ώρα 16:00 https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/kardim/G39ZI0J7

Καθηγητής Δημήτριος Καρδαμάκης

Επιστροφή