Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

Νέο Πρόγραμμα Γερμανικής Γλώσσας

Απρ 3, 2020 11:08

Προπτυχιακές Σπουδές

Επισυνάπτεται ανακοίνωση που αφορά το νέο πρόγραμμα για το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή