Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το κατ’ επιλογήν μάθημα «Αθλητικές Κακώσεις-Αρθροσκοπική Χειρουργική»

Φεβ 11, 2020 07:45

Προπτυχιακές Σπουδές

Επισυνάπτεται ανακοίνωση που αφορά το κατ΄επιλογήν μάθημα "Αθλητικές Κακώσεις-Αρθροσκοπική Χειρουργική", Δ΄έτους, Η΄εξαμήνου.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή