Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΔΠΜΣ “ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ, ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ” ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ιαν 29, 2020 07:38

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας»

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση για την εγγραφή των επιτυχόντων στο ΔΔΠΜΣ "Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για το χρονικό διάστημα από 31 Ιανουαρίου έως και 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 09:30π.μ. - 13:00.
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους εντός του ως άνω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο πρόγραμμα.

 

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή