Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

Δεκ 6, 2019 10:03

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής μετά από ένσταση-θεραπεία καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από Παρασκευή 6/12/2019 έως και Τρίτη 10/12/2019 και ώρες από 10.00 έως 12.00.

Παρακαλούνται να προσκομίσουν την ηλεκτρονική αίτηση προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτή.

Επιπλέον, απαραίτητη είναι και η προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2018 (εφόσον συντρέχουν οικονομικοί λόγοι), που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ όλων των μελών της οικογένειας που αναφέρονται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής παρακαλούνται να μην ξεκινήσουν τη διαδικασία διαγραφής από το Τμήμα Προέλευσής τους, έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Επιστροφή