Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΜΣ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ"

Ιαν 19, 2015 11:00

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Δημόσια Υγεία" (εως 2017)

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βουλευτικών εκλογών, η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Δημόσια Υγεία" παρατείνεται το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015.

Επιστροφή