Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΜΣ 'ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ'

Νοε 19, 2015 10:00

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Δημόσια Υγεία" (εως 2017)

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ "Δημόσια Υγεία" θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

από Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 έως και την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016.​​​

Επιστροφή