Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Α' ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ" ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Φεβ 13, 2018 07:00

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Δημόσια Υγεία" (εως 2017)

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση για την εγγραφή των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δημόσια Υγεία" ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 για το χρονικό διάστημα από 20 έως 28 Φεβρουαρίου 2018.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους εντός του ως άνω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο πρόγραμμα.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή