Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα μαθήματος ΒΙΕ-Χρήση πειραματοζώων στην έρευνα

Οκτ 18, 2018 06:00

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Βιοϊατρικές Επιστήμες" (εως 2017)

​Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του μαθήματος του ΠΜΣ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, Χρήση Πειραματοζώων στην έρευνα.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή