Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_1176

Ώρες Διδασκαλίας 25 ώρες/εβδομάδα

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Παθήσεις αρτηριών, φλεβών και λεμφαγγείων. Διαβητικό πόδι.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Ικανότητα λήψης ιατρικού ιστορικού εστιασμένο στις αγγειακές παθήσεις.
  • Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων φυσικής εξέτασης ασθενών με αγγειακό πρόβλημα
  • Ικανότητα διαφορικής διάγνωσης κοινών αγγειακών παθήσεων από άλλες παθήσεις
  • Λήψη βασικών αρχών διερεύνησης αγγειακών παθήσεων
  • Αναγνώριση αγγειακών δομών και κατανόηση βασικών αγγειοχειρουργικών τεχνικών κατά τη διάρκεια κλασσικών και ενδαγγειακών επεμβάσεων