Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Αγγειοχειρουργική Κλινική

Νόμος Ίδρυσης Υ.Α. 38197/B1/31-3-08 ΦΕΚ ΦΕΚ 690/21-4-08 & ΦΕΚ 1160/24-6-08

+30 261 603360

Προσωπικό

Διευθυντής Κάκκος Σταύρος