Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Έρευνα

Αγγειοχειρουργική Κλινική

Νόμος Ίδρυσης Υ.Α. 38197/B1/31-3-08 ΦΕΚ ΦΕΚ 690/21-4-08 & ΦΕΚ 1160/24-6-08

Προσωπικό

Διευθυντής Κάκκος Σταύρος