Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Νοε 29, 2023 08:26

Γενικά Νέα

    

 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       Πάτρα, 29.11.2023

                                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ. 92478

 

ΠΡΟΣ :- Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

                Ενταύθα

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 156/23.11.2023 συνεδρίασή του, μετά από εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών,

αποφάσισε ομόφωνα ότι την ημέρα της εορτής του Αποστόλου Ανδρέα, Πολιούχου των Πατρών και Προστάτη του Πανεπιστημίου, δεν θα λειτουργήσουν οι Διοικητικές Υπηρεσίες

και Γραμματείες του Ιδρύματος και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές και φροντιστηριακές ασκήσεις.

 

                                                                                                          Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

                                                                                                                                 

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

 

 

                                                                                                     

Επιστροφή