Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ"

Νοε 11, 2021 11:04

Προκηρύξεις

Επισυνάπτεται η προκήρυξη θέσης για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ογκολογία» για το Ογκολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του Παθολογικού Τομέα Ι του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και η αίτηση της προκήρυξης. ​​​

 

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων:​ 25/11/2021

 

Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων από την οικεία προκήρυξη δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretary@med.upatras.gr. Εναλλακτικά, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με αποστολή μέσω Courier είτε με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή