Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΔΠΜΣ ΣΤΙΣ "ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ, ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2021

Ιουλ 13, 2021 06:38

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας»

Επισυνάπτεται ανακοίνωση με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας" για το ακαδ. έτος 2021-2022, καθώς και αίτηση συμμετοχής.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΔΠΜΣ «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση : georgiathua@upatras.gr

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΔΠΜΣ "Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας" θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

 

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

 

Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 15.07.2021 έως και 09.09.2021.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή