Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Ιαν 7, 2020 14:04

Προπτυχιακές Σπουδές

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

2019-2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄ έτους  και επί πτυχίω  του Τμήματος να δηλώσουν τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://progress.upatras.gr.

Σημειώνεται ότι:

  1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση των μαθημάτων είναι η επανεγγραφή στο εξάμηνο (ανανέωση εγγραφής).
  2. Όσοι φοιτητές δεν κάνουν ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ  2020 και στην επαναληπτική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020.
  3. Δυνατότητα εξέτασης σε μάθημα θα έχει ο φοιτητής εφόσον και μόνο το δηλώσει στις καθορισμένες ημερομηνίες.
  4. Η ανανέωση εγγραφής και η δήλωση των μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού σπουδών από τη Γραμματεία και την παραλαβή συγγραμμάτων μέσω του ΕΥΔΟΞΟΣ.
  5. Όσοι φοιτητές οφείλουν μαθήματα χειμερινού εξαμήνου παλαιοτέρων ετών  πρέπει να τα δηλώσουν επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://progress.upatras.gr ανεξάρτητα αν επιθυμούν εξέταση σε αυτά.
  6. Ανανέωση εγγραφής πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές για να θεωρούνται ενεργοί, ακόμη και όσοι υπολογίζουν ότι θα πάρουν πτυχίο με την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020.
  7. Οι φοιτητές του ΣΤ΄ έτους καλούνται να δηλώσουν στο 11ο εξάμηνο σπουδών τις υποχρεωτικές Κλινικές του ΣΤ΄ έτους καθώς επίσης να οριστικοποιήσουν-δηλώσουν και τις (3) κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικές κλινικές που επιθυμούν να τους σταλεί προακτέος βαθμός με την Πτυχιακή περίοδο ΙΟΥΛΙΟΣ 2020.

Σε περίπτωση που επιθυμούν αλλαγή στις υποχρεωτικές κατ΄ επιλογήν κλινικές του ΣΤ΄ έτους θα πρέπει να κάνουν υπεύθυνη δήλωση στην Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή.

 

Η διάσπαση του μαθήματος «ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι και ΙΙ» σε «ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Ι» - ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι και «ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ» - «ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΙΙ» ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Α΄  έτος κατά το ακαδ. έτος 2019-2020.

 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές προηγουμένων ετών που οφείλουν το εν λόγω μάθημα «ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι και ΙΙ» θα το δηλώνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που το είχαν χρεωθεί.

 

Προθεσμία δηλώσεων μαθημάτων :

από 06.12.2019 έως και 08.01.2020

 

Διευκρινίζεται ότι, πέραν της ημερομηνίας λήξης των δηλώσεων μαθημάτων (08.01.2020), δεν θα γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη αίτηση δήλωσης μαθημάτων από τη Γραμματεία για κανέναν απολύτως λόγο.

 

 

 

Σημείωση: Οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται εκτός ηλεκτρονικής γραμματείας θα πρέπει να αποστείλουν δήλωση μαθημάτων στο e-mail : katsat@upatras.gr , το ίδιο χρονικό διάστημα ήτοι απο: 06.12.2019 εως και 08.01.2020.

 

Επιστροφή