Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Πρακτική 25 ώρες ανά έβδομάδα (2 εβδομάδες)

Δ.Ε.Π.

Ύλη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 - 4: Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος - Είδη, λειτουργίες, επικοινωνία, ανοσολογική ανοχή
  • ΜΑΘΗΜΑ 5: Αντισώματα - Είδη, λειτουργίες
  • ΜΑΘΗΜΑ 6: Το σύστημα HLA
  • ΜΑΘΗΜΑ 7: Αντιδράσεις υπερευαισθησίας
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ 8, 9: Δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος - Αυτοάνοσα νοσήματα, νεοπλασίες
  • ΜΑΘΗΜΑ 10: Ανοσολογία των μεταγγίσεων
  • ΜΑΘΗΜΑ 11: Το ανοσοποιητικό σύστημα & HIV/AIDS
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ 12 - 14: Ανοσοτροποποίηση – παρεμβάσεις σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο, θεραπείες με αντισώματα, τεχνητά αντίγονα (πεπτίδια), μεταμόσχευση μυελού των οστών & αιμοποιητικών κυττάρων.

Στο τέλος κάθε ενότητας οι φοιτητές λαμβάνουν βιβλιογραφικό υλικό. Στο τέλος των μαθημάτων οι φοιτητές παραδίδουν εργασία που επικεντρώνεται σε ένα θέμα που επιλέγουν από συγκεκριμένη λίστα που προτείνει η διδάσκουσα.