Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Παπαχατζοπούλου Α.

Παπαχατζοπούλου Αδαμαντία, Αναπληρωτής Καθηγητής

Παπαχατζοπούλου Αδαμαντία

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας. Ιατρικό Τμήμα. Πανεπιστήμιο Πατρών Ασκληπιού 22. 265 00 Ρίον.Πατρα 3ος όροφος. Ανατολική Πτέρυγα

+30 2610 997616 +30 2160991769 apapacha@med.upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

ΣΠΟΥΔΕΣ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
 • Πτυχίο Βιολογίας. Παν/μιο Πατρών (1977)
 • Διδακτορικό  Δίπλωμα  Iατρικού  Τμήματος, Παν/μιο Πατρών ( 1997).
 • Υπεύθυνη του ποιοτικού ελέγχου στα εργαστήρια των Βιομηχανιών τροφίμων με μερική η/και πλήρη απασχόληση (1974-1980).
 • Στο  Εργαστήριο Γεν. Βιολογίας, Τομέα ΒΙΕ Ι, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πάτρας Επιστημονική Συνεργάτης(1980-1992) και εκλεγμένη μόνιμη Επιστημονική Συνεργάτης (1992 – 1998). Μετά από εξέλιξη   μόνιμη Λέκτορας (1998-2007) και μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια (2007-) στο ίδιο εργαστήριο.
 • Μέλος του δικτύου « Έρευνας και Εφαρμογών στην Ιατρική Μοριακή Γενετική», Πανεπιστημίου Πατρών,(2009-).

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • ΠΒ1. Αρχές Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (ΔΠΜΣ ΠΕΖ)
 • Μεθοδολογία της έρευνας στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες I (ΠΜΣ - Βασικών Ιατρικών Επιστημών)
 • Ερευνητικά Θέματα (ΠΜΣ - Βασικών Ιατρικών Επιστημών)
 • Εισαγωγή στη Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία (ΠΜΣ - Βασικών Ιατρικών Επιστημών)
 • Εργαστηριακή Εκπαίδευση I (ΠΜΣ - Βασικών Ιατρικών Επιστημών)
 • Τρέχοντα Θέματα Βιολογικής Έρευνας (ΠΜΣ - Βασικών Ιατρικών Επιστημών)
 • Ανάλυση Τρέχουσας Βιβλιογραφίας (ΠΜΣ - Βασικών Ιατρικών Επιστημών)
 • Μοριακή Γενετική – Κυτταρογενετική (ΠΜΣ - Βασικών Ιατρικών Επιστημών)
 • Σεμινάρια Φοιτητών Ι (ΠΜΣ - Βασικών Ιατρικών Επιστημών)
 • Σεμινάρια Φοιτητών ΙΙ (ΠΜΣ - Βασικών Ιατρικών Επιστημών)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Papachatzopoulou A. , Menounos P. G. , Kolonelou X. and Patrinos G. P. “ Mutation screening in the human ε-globin gene using single strand conformation polymorfism analysis.” Am. J. Hematol. 81 : 136-138, 2006.
 2. Papachatzopoulou A., Kourakli A., Makropoulou P., Kakagianne T., Sgourou A., Papadakis M., Athanassiadou A. “ Genotypic heterogeneity and correlation to intergenic haplotype within high HbF β-thalassemia intermedia”. Eur. J. Haematol. 76: 322 – 330, 2006.
 3. Mitropoulos C, Papachatzopoulou A, Menounos PG, Kolonelou C, Pappa M, Bertolis G, Gerou S, Patrinos GP. «Association study of human VN1R1 pheromone receptor gene alleles and gender». Genet Test. 2007 Summer;11(2):128-32.
 4. Georgopoulos NA, Koika V, Galli-Tsinopoulou A, Spiliotis BE, Adonakis G, Keramida MK, Sgourou A, Koufogiannis KD,Papachatzopoulou A, Papavassiliou AG, Kourounis G, Vagenakis GA. «Renal dysgenesis and KAL1 gene defects in patients with sporadic Kallmann syndrome». Fertil Steril. 2007 Nov;88(5):1311-7.
 5. Papachatzopoulou A, Kaimakis P, Pourfarzad F, Menounos PG, Evangelakou P, Kollia P, Grosveld FG, Patrinos GP. «Increased gamma-globin gene expression in betathalassemia intermedia patients c orrelates with a mutation in 3'HS1». Am J Hematol. 2007 Nov;82(11):1005-9.
 6. Voutsinas G., Stavrou E. , Karousos G., Dasula A., Papachatzopoulou A, Syrrou M., Verkerk A., Patrinos G., Stöger R., Athanassiadou A. «Allelic imbalance of expression and epigenetic regulation within the alpha-synuclein wt and A53T gene alleles in Parkinson’s Disease». Hum Mutat. 2010 Jun;31(6):685-91
 7. Papachatzopoulou A, Kourakli A, Stavrou EF, Fragou E, Vantarakis A, Patrinos GP, Athanassiadou A. «Region-specific genetic heterogeneity of HBB mutation distribution in South-Western Greece». Hemoglobin 2010;34(4):333-42.
 8. Georgitsi M, Papachatzopoulou A , Linardaki E, Maroulis V, Papadakis M, Patrinos GP. First report of hemoglobin A2-NYU (HBD: p.N13K) in the Hellenic population. Hemoglobin 2011;35(1):91-5.
 9. Papachatzopoulou A. Patrinos GP (2011). «Identical mutations in the paralogous human γ-globin genes leading to hemoglobin variants and nondeletional hereditary persistence of fetal hemoglobin». Hemoglobin. 2011;35(2):135-41.
 10. Giardine B, Borg J, Higgs DR, Maglott D, Felice AE, Gallivan MVE, Georgitsi M, Gibbons RJ, Giordano PC, Kollia P, Papadakis MN, Papachatzopoulou A, Papadopoulos P, Pavlovic S, Philipsen S, Radmilovic M, Stojiljkovic M, Thein SL, Tully R, Wiemann C, Zukic B, Riemer C, Miller W, Chui DHK, Wajcman H, Hardison RC, Patrinos GP (2010). Field synopsis, systematic documentation and analysis of genetic variation related to hemoglobinopathies using the microattribution approach. Nat Genet. 2011 Mar 20;43(4):295-301.
 11. Giannopoulou E., Bartsakoulia M., Tafrali C., Kourakli A., Poulas K., Stavrou E.F., Papachatzopoulou A., Georgitsi M., Patrinos G.P. “A single nucleotide polymorphism in the HBBP1 gene in the human β-globin locus is associated with a mild β- thalassemia disease phenotype” Hemoglobin. 2012 September 36(5):433-45
 12. Borg J., Phylactides M., Bartsakoulia M., Tafrali C., Lederer C., Varvayiannis K., Papadakis N.M., Voskaridou E., Papachatzopoulou A., Kourakli A., Stavrou E.F., Christou E., Hou J., Karkabouna S., Lappa-Manakou C., Özgur Z. , van IJcken W., KleanthousM., von Lindern M., Grosveld F., i GeorgitsiM., Philipsen S., and Patrinos G.P. “KLF10 gene expression is associated with high fetal hemoglobin levels and with response to hydroxyurea treatment in β-hemoglobinopathies patients”. Pharmacogenomics 2012 13(13), 1487–1500.
 13. Sgourou Α., Fotopoulos V., Kontos V., Patrinos G.P.and Papachatzopoulou A., «Association of genome variations in the renin-angiotensin system with physical performance». Hum Genomics. 2012 Nov 24;6(1):24.
 14. Tafrali C., Arsinoi Paizi A., Borg J., Bartsakoulia M., Giannopoulou E., Giannakopoulou O., Poulas C., Stavrou E.F., Lambropoulou P., Kourakli A., Felice A., ,Papachatzopoulou A., Georgitsi M., and Patrinos G.P., “Genomic variation in theMAP3K5 gene is associated with β-thalassemia disease severity and hydroxyurea treatment efficacy” Pharmacogenomics. 2013 Apr;14(5):469-83.

Άλλες Δραστηριότητες

 • Συνιδρύτρια και συνυπεύθυνη για την λειτουργία της Μονάδας Μοριακής Γενετικής, για την διάγνωση μονογονιδιακών νόσων (β- θαλασσαιμία) που λειτουργεί στο Εργ. Γεν. Βιολογίας. Ιατρικό Τμήμα. Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Διοργάνωση του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Π.Ε.Β. « Βιοεπιστήμες: μοχλός της ανάπτυξης της κοινωνίας» 18-20 Οκτωβρίου 2012. Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Διοργάνωση ημερίδων για την πληροφόρηση των πολιτών στα πλαίσια της σύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών με την πόλη. Οι ημερίδες αυτές(2/έτος) διοργανώνονται από 2006- σήμερα από το Παράρτημα Πάτρας της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, τον Κοινωνικό τομέα του Δήμου Πατρέων, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Περιφέρειας Ν.Δυτικής Ελλάδος.