Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Παναγιωτάκης Γ.

Παναγιωτάκης Γεώργιος, Καθηγητής

Παναγιωτάκης Γεώργιος

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

Κτίριο Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών 2

2610969131 , 2613603537 panayiot@upatras.gr panayiot@med.upatras.gr

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Γεννήθηκε στα Χανιά το 1956 και έχει ένα παιδί. Σπούδασε στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1974-1979) και έλαβε το διδακτορικό δίπλωμα στην Ιατρική Φυσική το 1986 από το Τμήμα Ιατρικής του ίδιου Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών εργάστηκε στα ερευνητικά κέντρα KCARE, London και FAXIL, Leeds. Κατέχει την επαγγελματική άδεια Φυσικού Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικού Ιατρικής, καθώς και την επαγγελματική άδεια Φυσικού Νοσοκομείων εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών. Υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών από το 1980. Από το 2004 είναι Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, ενώ από το 2002 είναι Προϊστάμενος-Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Ιατρικής Ακτινοφυσικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Ιατρική Ακτινοφυσική και ειδικότερα σε θέματα ποιότητας ιατρικής εικόνας και θέματα διασφάλισης ποιότητας, ελέγχου ποιότητας και δοσιμετρίας ακτινοδιαγνωστικών συστημάτων, μελέτη φθοριζόντων υλικών που χρησιμοποιούνται σε ανιχνευτές ιατρικής απεικόνισης, προσομοίωση τεχνικών ιατρικής απεικόνισης με μεθόδους Monte Carlo, καθώς και μεθόδους ψηφιακής ανάλυσης ιατρικής εικόνας. Είναι συντονιστής του Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου Έρευνας στην Ιατρική Φυσική των Ακτινοβολιών (Medical Radiation Physics - MRP). Έχει περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών και συντελεστή απήχησης, καθώς και περισσότερες από 400 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Το ερευνητικό του έργο έχει αναγνωριστεί διεθνώς (h-index 21). Η συγγραφική του δραστηριότητα περιλαμβάνει επίσης δύο βιβλία και οκτώ κεφάλαια σε βιβλία (5 ξενόγλωσσα και 3 ελληνικά). Είναι μέλος του editorial board των διεθνών περιοδικών The British Journal of Radiology,World Journal of Radiology, Journal of Intelligent Learning Systems and Applications, The Open Spine Journal, The Open Orthopaedics Journal, καθώς και των ελληνικών περιοδικών Ελληνική Ακτινολογία, Ακτινοτεχνολογία και Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής. Είναι κριτής σε περισσότερα από 20 διεθνή επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά: Medical Physics, Physics in Medicine and Biology,Applied Physics B, IEEE Transactions on Medical Imaging, The British Journal of Radiology, European Radiology). Είναι μέλος 7 διεθνών επιστημονικών εταιρειών: Institute of Physics and Engineering in Medicine (IPEM), American Association of Physicists in Medicine (AAPM), European Society for Engineering and Medicine (ESEM), Mastology Association of Northern and Southern Mediterranean (MANOSMED), British Institute of Radiology (BIR), European Association of Radiology (EAR), European Society of Breast Imaging (EUSOBI) και 6 ελληνικών επιστημονικών εταιρειών: Ένωση Ελλήνων Φυσικών (EEΦ), Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΦΙΕ), Ελληνική Εταιρεία Ακτινοπροστασίας (EEA), Ελληνική Εταιρεία Bιοιατρικής Τεχνολογίας (EΛEBIT), Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας (ΕΕΜ), Ελληνικό Κολέγιο Ακτινολογίας (ΕΚΑ). Είναι πρόεδρος της Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ιατρική Φυσική του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της Διατμηματικής Επιτροπής του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία των Πανεπιστημίου Πατρών και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι μέλος των Συντονιστικών Επιτροπών του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ιατρική Φυσική και του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Επιπλέον, είναι εξωτερικός σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), καθώς και Πρόεδρος της Πενταμελούς Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τη χορήγηση άδειας επαγγέλματος φυσικού νοσοκομείου – ακτινοφυσικού ιατρικής.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Effect of 176Lu intrinsic radioactivity on dual head PET system imaging and data acquisition, simulation, and experimental measurements Nikos Efthimiou , George Loudos , Nicolas A. Karakatsanis  and George S. Panayiotakis Med. Phys. 40, 112505 (2013)
 2. Estimation of the risk of secondary cancer in the thyroid gland and the breast outside the treated volume in patients undergoing brain, mediastinum and breast radiotherapy. Vlachopoulou V, Malatara G, Delis H, Kardamakis D, Panayiotakis G. Radiat Prot Dosimetry. 2013 Apr;154(1):121-6.
 3. Monte Carlo simulation of breast imaging using synchrotron radiation. Fitousi NT, Delis H, Panayiotakis G. Med Phys. 2012 Apr;39(4):2069-77.
 4. Assessment of effective dose in paediatric CT examinations. Dougeni E, Chapple CL, Willis J, Panayiotakis G. Radiat Prot Dosimetry. 2011 Sep;147(1-2):147-50.
 5. Light emission efficiency and imaging performance of Gd2O2S: Eu powder scintillator under x-ray radiography conditions. Michail CM, Fountos GP, Liaparinos PF, Kalyvas NE, Valais I, Kandarakis IS, Panayiotakis GS. Med Phys. 2010 Jul;37(7):3694-703.
 6. Can electronic zoom replace magnification in mammography? A comparative Monte Carlo study. Koutalonis M, Delis H, Pascoal A, Spyrou G, Costaridou L, Panayiotakis G. Br J Radiol. 2010 Jul;83(991):569-77.
 7. Monte Carlo studies on the influence of focal spot size and intensity distribution on spatial resolution in magnification mammography. Koutalonis M, Delis H, Spyrou G, Costaridou L, Tzanakos G, Panayiotakis G. Phys Med Biol. 2008 Mar 7;53(5):1369-84.
 8. Monte Carlo studies on the influence of focal spot size and intensity distribution on spatial resolution in magnification mammography. Koutalonis M, Delis H, Spyrou G, Costaridou L, Tzanakos G, Panayiotakis G. Phys Med Biol. 2008 Mar 7;53(5):1369-84.
 9. Monte Carlo studies on the influence of focal spot size and intensity distribution on spatial resolution in magnification mammography. Koutalonis M, Delis H, Spyrou G, Costaridou L, Tzanakos G, Panayiotakis G. Phys Med Biol. 2008 Mar 7;53(5):1369-84.
 10. A morphological index for assessing hip osteoarthritis severity from radiographic images. Boniatis I, Costaridou L, Cavouras D, Kalatzis I, Panagiotopoulos E, Panayiotakis G. Br J Radiol. 2008 Feb;81(962):129-36.
 11. Energy, angular and spatial distributions of primary electrons inside photoconducting materials for digital mammography: Monte Carlo simulation studies. Sakellaris T, Spyrou G, Tzanakos G, Panayiotakis G. Phys Med Biol. 2007 Nov 7;52(21):6439-60.
 12. Dose and image quality optimization in neonatal radiography. Dougeni ED, Delis HB, Karatza AA, Kalogeropoulou CP, Skiadopoulos SG, Mantagos SP, Panayiotakis GS. Br J Radiol. 2007 Oct;80(958):807-15.