Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Μοσχονάς Ν.

Μοσχονάς Νικόλαος, Καθηγητής

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Ιατρική μοριακή γενετική, ανάλυση μοριακής βάσης γενετικών νοσημάτων, γονιδιωματική ανάλυση και λειτουργική γονιδιωματική

Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, 26 500, Πάτρα, Ελλάδα 3ος Οροφος

0030-2610-997602 0030-2610-991769 n_moschonas@med.upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ο Νίκος Κ. Μοσχονάς είναι Καθηγητής Βιολογίας-Ιατρικής Μοριακής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Παν/μιου Πατρών και Δ/ντης του Εργαστηρίου Γεν. Βιολογίας. Έχει σπουδάσει Βιολογία και Μοριακή Γενετική στα Παν/μια Πατρών, Αθηνών, Harvard, Cambridge, Mass. USA, και στο National Institute of Medical Research, Medical Research Council, UK. Έχει διατελέσει Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Παν/μιου Κρήτης όπου, ως επικεφαλής του Εργαστηρίου Μοριακής Γενετικής υπηρέτησε για 23 χρόνια ενώ παράλληλα ήταν  συνεργαζόμενος ερευνητής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του ΙΤΕ. Το 2004 εξελέγη Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Παν/μιου Πατρών. Είναι συνεργαζόμενος Καθηγητής του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας  (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ). Έχει διατελέσει Αν. Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) (2005-09), μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) Βιοεπιστημών (2013-2019), και Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Επιτροπή Προγράμματος “Cooperation-HealthEU, Framework 7ου (2006-10). 

Ερευνητικά ο ΝΚΜ εστιάζει σε θέματα μοριακής γενετικής του ανθρώπου και  λειτουργικής γονιδιωματικής με έμφαση στη μελέτη της μοριακής βάσης γενετικών νοσημάτων αξιοποιώντας κυτταρικά και ζωικά μοντέλα καθώς και σε μετα-γονιδιωματικές αναλύσεις μέσω της ανακατασκευής του δικτύου πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων του ανθρώπου (interactome) και την σύνθεση δικτύων κληρονομικών και πολυπαραγοντικών νοσημάτων (disease networks). Έχει συντονίσει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή επικεφαλής ερευνητικής ομάδας 34 διεθνή και ελληνικά ανταγωνιστικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει σε διεθνή περιοδικά με μέσο όρο συντελεστή απήχησης ~6.1, περισσότερες από 80 εργασίες με 2640  αναφορές και h-factor=25 (Φεβρ 2020).

Διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στα γνωστικά αντικείμενα της Ιατρικής Μοριακής Γενετικής, Γονιδιωματικής  και Μοριακής Κυτταρικής Βιολογίας. Έχει συνδιοργανώσει τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και ήταν/είναι μέλος της Επιστημονικής και Συντονιστικής Επιτροπής τριών ΠΜΣ του Παν/μιου Κρήτης και δύο, του Παν/μιου Πατρών. Εχει συμμετάσχει στη συγγραφή τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών συγγραμμάτων, έχει προλογίσει και είναι ο Επιστημονικός Επιμελητής της ελληνικής έκδοσης πέντε (5) διεθνούς εμβέλειας πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Είναι μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από το 1988 έχει διατελέσει μέλος διαφόρων Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, π.χ. ομάδα εργασίας του Προγράμματος για την Ανάλυση του Ανθρώπινου Γονιδιώματος, EC-DGXII, (1998-00),εμπειρογνώμων του CAN-HUG, EC-DGXII (1990-92), εμπειρογνώμων του Biomedicine & Health Research Programme, EC-DCXII, (1992-96), κ.α.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΜΠΣ στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες (2006 - )
 1. «Συγχρονα Θέματα Μοριακής Κυτταρικής Βιολογίας» (Συντονιστής και διδάσκων)
 2. «Ιατρική Μοριακή Γενετική » (Συντονιστής και διδάσκων)
 3. «Μεθοδολογία Ι» (Λειτουρργική Ανάλυση Βιολογικών Μακρομορίων ΙΙ) (Διδάσκων)
ΜΠΣ Πληροφορική Επιστημών Ζωής (2008 -)
 1. «Η ζωή σε επίπεδο κυττάρου: αρχές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας» (Διδάσκων)
 2. "Γονίδια & Γονιδιώματα" (Συντονιστής & διδάσκων)
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Gioutlakis A, Klapa MI, and Moschonas NK. (2017). PICKLE 2.0: A human protein-protein interaction meta-database employing data integration via genetic information ontology. PLoS ONE PONE-D-17-20180R1; DOI: 10.1371/journal.pone.0186039.
 2. Sarafidou T and Moschonas N (2017). Chromosome 10. Encyclopedia of Life Sciences (eLS), Edit. J.Wiley & Sons. Ltd: Chichester, DOI: 10.1002/9780470015902.a0005819.pub3, pp:1-43.
 3. van Rijswijk M, Beirnaert C, …. Moschonas N K, …,Steinbeck C. (2017). The future of metabolomics in ELIXIR. F1000Research 2017, 6 (ELIXIR):1649 Last updated: 18 Sep 2017.
 4. Klapa, MI, Tsafou,K., Theodoridis E., Tsakalidis A. and Nicholas K. Moschonas (2013). Reconstruction of the experimentally supported human protein interactome: what can we learn? BMC Syst Biol. 2013 Oct 2;7(1):96. [highly accessed]
 5. Sarri C, Douzgou S, Gyftodimou Y, Tumer Z, Ravn K, Pasparaki A, Sarafidou T, Kontos H, Kokotas H, Karadima G, Grigoriadou M, Pandelia E, Theodorou V, Moschonas NK, Petersen MB (2011). Complex distal 10q rearrangement in a girl with mild intellectual disability: Follow up of the patient and review of the literature of non-acrocentric satellite chromosomes. Am J Med Genet Part A 155:2841–2854
 6. Athanasiadis G, Esteban E, Gayà-Vidal M, Dugoujon JM, Moschonas N, Chaabani H, Bissar-Tadmouri N, Harich N, Stoneking M, Moral P. (2010). Different evolutionary histories of the coagulation factor VII gene in human populations? Ann Hum Genet. 2010 Jan;74(1):34-45
 7. Koutelou E, Sato S, Tomomori-Sato C, Florens L, Swanson SK, Washburn MP, Kokkinaki M, Conaway RC, Conaway JW & Moschonas NK. Neuralized-like1 targeted to the plasma membrane by N-myristoylation regulates the Notch ligand Jagged1. (2008). J. Biol. Chem. 283, 3846-3853
 8. Sarafidou T., Moschonas NK. Chromosome 10 (2007). Encyclopedia of Life Sciences, Edit. J. Wiley & Sons, doi. 10.1002/9780470015902.a0005819.pub2.(review)
 9. Martinez L, Underhill PA, Zhivotovsky LA, Gayden T, Moschonas NK, Chow CE, Conti S, Mamolini E, Cavalli-Sforza LL, Herrera RJ. (2007). Paleolithic Y-haplogroup heritage predominates in a Cretan highland plateau. Eur. J. Hum Genet. 15:485
 10. Kartsaki E, Spanaki C, Tzagournissakis M, Petsakou A, Moschonas N, Macdonald M, Plaitakis A. (2006). Late-onset and typical Huntington disease families from Crete have distinct genetic origins. Int J Mol Med. 17(2):335
 11. Ayerdi-Izquierdo, A, Stavrides, G., ... Sarafidou, T., Hinzmann, B., Moschonas, N., Siebert, R., Deloukas, P., Nobile, C., Pérez-Tur, J. (2006). Genetic analysis of the LGI/Epitempin gene family in sporadic and familial lateral temporal lobe epilepsy. Epil Res 70(2-3):1
 12. Deloukas P., Earthrowl M.E…Kershaw J.K., Kokkinaki, M.,….Sarafidou T., Sehra H.K.,….Lovering, R.C., Moschonas NK., Siebert R., Fechtel K., Bentley D., Durbin R., Hubbard T., Doucette-Stamm L., Beck S., Smith DR., and Rogers J. (2004). The DNA sequence and comparative analysis of human chromosome 10. Nature, 429:375
 13. Sarafidou T, …Deloukas P, Sutherland G R, Kutche K, Moschonas N K, Siebert R, Gecz J. (2004). Folate-sensitive fragile site FRA10A is due to an expansion of a CGG-repeat in a novel gene FRA10AC1, encoding a nuclear protein. Genomics 84(1): 69
 14. Staub E., Perez-Tur J., Siebert R., Nobile C., Moschonas N.K., Deloukas P. and Hinzmann B. (2002). The novel EPTP repeat defines a superfamily of proteins with implications in epileptic disorders. Trends Biochem Scie. 27 (9):44118
 15. Morante-Redolat JM., Gorostidi-Pagola A., .. Sarafidou T., .. Deloukas P, Moschonas N K, Michelucci R, Siebert R, Nobile C, Pérez-Tur J, López de Munain A. (2002). Mutations in the LGI1/Epitempin gene on 10q24 cause autosomal dominant lateral temporal epilepsy. Human Molec Genet. 11(9):1119
 16. Pavlopoulos E., Kokkinaki M., Koutelou ., Mitsiadis TE., Prinos P., Delidakis C., Kilpatrick MW., Tsipouras P., and Moschonas NK (2002). Cloning, chromosomal organization and expression analysis of Neurl, the mouse homologue of Drosophila melanogaster neuralized gene Biochem. Biophys. Acta, 1574:375
 17. Pavlopoulos, E., Pitsouli, C., Klueg, KM., Muskavitch, MAT., Moschonas, NK., and Delidakis, C. (2001). neuralised encodes a peripheral membrane protein involved in Delta signalling and endocytosis. Develop Cell: 807
 18. Bentley, D.R, Deloukas P, Dunham A, French L,… Moschonas N.K, … Sarafidou T, .. et al., (2001). The Physical Maps for Sequencing Human Chromosomes 1, 6, 9, 10, 13, 20 and X. Nature, 409:942

Επιλεγμένες Ομιλίες

 1. Μοσχονάς ΝΚ. (2009). «Η συμβολή της ανάλυσης του γονιδιώματος του ανθρώπου στην βιοϊατρική επιστήμη και την κοινωνία». “Κοινωνία και Σύγχρονη Βιολογία: Συνοδοιπόροι στο παρόν και το μέλλον”.ΠΕΒ & 2ο ΓΕΛ Κατερίνης (20 Μαρτίου 2009)
 2. Μοσχονάς ΝΚ. (2009). «Η Μοριακή Διαγνωστική στην εποχή της Λειτουργικής Γονιδιωματικής» 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας, Πάτρα 2-3 Οκτ. 2009.
 3. Ν. Μοσχονάς Παρουσίαση του βιβλίου: “Η Γλώσσα του Θεού» του F.S. Collins. Παν/μιο Αθηνών, Αμφιθέατρο “Γ. Δρακόπουλος”, Ιουν. 2010
 4. Ν. Μοσχονάς. Επιτεύγματα και προοπτικές της γονιδιωματικής του ανθρώπου στη μοριακή ιατρική. 12ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Πάτρας, 2011 (Ομιλία προς τιμήν του Καθηγ. J. Watson).
 5. N.K. Moschonas «Reconstructing the known human protein interactome», Dept. of Physiology, Medical School, U. of Patras, May, 2012
 6. Ν. Κ. Μοσχονάς “Από την ανάλυση του γονιδιώματος στην ανακατασκευή του δικτύου πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων του ανθρώπου” 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοεπιστημόνων, Πάτρα, Οκτ. 2012
 7. Ν.Κ. Μοσχονάς «Η διπλή έλικα και τα επίπεδα οργάνωσης της γενετικής πληροφορίας». Ημερίδα ΠΜΣ «Ιατρική Χημεία», Δεκ. 11, 2012
 8. Ν. Κ. Μοσχονάς «Από την ανάλυση του γονιδιώματος στην ανακατασκευή του δικτύου πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων του ανθρώπου” . Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακών Σπουδατών Τμήματος Βιολογίας Παν/μιου Πατρών, Απρ. 2013
 9. Ν.Κ. Μοσχονάς. «DNA & Υγεία». 60 Χρόνια DNA, Επετειακή Ημερίδα, Συνδιοργάνωση: Πανελ. Ενωση Βιοεπιστημόνων, Ελλην. Εταιρ. Βιολ. Επιστημών, Ελλην. Εταιρεία Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Ευγενίδιο Πλανητάριο, Αθήνα, 18 Απρ. 2013
 10. N.Moschonas "Reconstruction of the experimentally supported human protein interactome: what can we learn?" In “Genomic Medicine in the Mediterranean (GM2)” Inaugural Meeting. Hersonissos Crete, Greece, (E. Dermitzakis, N. Katsanis, T. Ozjelik, Organizers), Oct. 2-5 2013.
 11. Μοσχονάς Ν. «Η Δικτυακή Ιατρική στην υπηρεσία της Γενετικής» 2ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Γενετικής Εργ. Ιατρικής Γενετικής, Παν/μιο Αθηνών, 09/01/2016, Αμφιθέατρο Χωρεμείου
 12. Μοσχονάς Ν. «Από την αποκρυπτογράφηση του γονιδιώματος του ανθρώπου στη Δικτυακή Ιατρική». Η Νέα Βιολογία του 21ου αιώνα, 12/01/2016, MegaronPlus «Η επιστήμη στη ζωή μας»
 13. Μοσχονάς Ν. «Σύγχρονα επιτεύγματα της βιολογίας και βιοηθικά ερωτήματα», ΝΥΧΤΑ ΙΔΕΩΝ: ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ, NUIT DES IDÉES : L’ÉTHIQUE, Institut Francais Athen, 27.05.2016
 14. Μοσχονάς Ν. “ J. Watson και F. Crick: the founders of molecular biology» (30/08/2016, Τελετή αναγόρευσης J. Watson σε Επίτιμο Δημότη Σπετσών, 17ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας, Σπέτσες, 29-31 Αυγούστου, 2016.
 15. Μοσχονάς Ν. «Τι μάθαμε και πώς αξιοποιούμε τις γνώσεις μας από την ανάλυση του γονιδιώματος του ανθρώπου;». 11η Διημερίδα Βιολογίας: « Η κοινωνία συναντά τη συγχρονη βιολογία», Διοργάνωση: Ράλλειος Σχολή & ΠΕΒ, Μαρτιος 2017.
 16. N. Μοσχονάς. «Δικτυακή Ιατρική:  Αξιοποιώντας την αρχιτεκτονική δομή του δικτύου πρωτεϊνών και νοσημάτων του ανθρώπου». 18ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας, Πάτρα, 30-31-Οκτ. 2017.
 17. N. Μοσχονάς. “Η βιολογική γνώση στη μετα-γονιδιωματική εποχή ως αιτία βιοηθικού προβληματισμού” «Ηθικές Προκλήσεις στην Έρευνα με βιολογικό υλικό», 30 Νοεμβρίου 2017, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. 
 18. «Η βιολογική γνώση στη μετα-γονιδιωματική εποχή εγείρει νέα βιοηθικά  ζητήματα» (Μαίος 2018). Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο: "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ: Προκλήσεις - Προσεγγίσεις - Προοπτικές (παιδαγωγικές, θεολογικές, φιλοσοφικές, βιολογικές, ιατρικές, νομικές)" . Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας-Ιερά Μητρόπολη Ηλείας.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 1. Μ. Μερίκα: «Δομικές και λειτουργικές μελέτες σε φυσιολογικά και θαλασσαιμικά γονίδια των α-σφαιρινών του ανθρώπου», Τμήμα Βιολογίας, Παν/μιο Κρήτης, (1984-1990).
 2. Γ. Τζημαγιώργης: «Μελέτη της δομής και λειτουργίας των γονιδίων της γλουταμικής αφυδρογονάσης στον ποντικό και τον άνθρωπο. Μοριακή ανάλυση του γονιδίου GLUD1 σε ορισμένες μορφές νευρολογικών διαταραχών του ανθρώπου», Τμήμα Βιολογίας, Παν/μιο Κρήτης, (1986-1992).
 3. Α. Μαμαλάκη: «Expression et regulation des genes humains du locus a globine» (These pour le Doctorat d’ etat en Biologie Humaine). Η διατριβή εκπονήθηκε εξ ολοκλήρου στο εργαστήριο του υποφαινόμενου στο Τμήμα Βιολογίας, Παν/μιο Κρήτης & ΙΜΒΒ, υπεβλήθη δε και έγινε αποδεκτή από το Universite Paris val de Marne, Faculte de Medicine de Creteil, Paris XII), (1985-19989).
 4. P. Deloukas: «Construction and use of yeast artificial chromosome clone banks of the human genome: Chromosomal loci of the human genes for type β TNF receptor, glutamate dehydrogenase and p65 submit of NF-κΒ», Phisophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultat der Universitat Basel. Η καθοδήγηση του υποφαινόμενου στη διατριβή αφορά το μέρος της διατριβής που αναφέρεται στα γονίδια της γλουταμικής αφυδρογονάσης: The glutamate dehydrogenase gene family in humans: Identification of two YAC clones carrying GLUD-specific sequences- chromosomal localization and long-range physical mapping. (1988-1992).
 5. Ι. Κονταράκη: «Μοριακή ανάλυση δύο μεταγραφικών παραγόντων (hCSDA & DbpB) και συσχετισμός τους με την μεταγραφική ενεργότητα των υποκινητών των γονιδίων της α-σφαιρίνης του ανθρώπου». Τμήμα Βιολογίας, Παν/μιο Κρήτης (1991-1998).
 6. Μ. Κοκκινάκη: «Φυσική χαρτογράφηση υψηλής ευκρίνειας στη χρωμοσωμική περιοχή 10q24 και συμβολή στη λειτουργική ανάλυση του γονιδίου Neuralized» Τμήμα Βιολογίας, Παν/μιο Κρήτης (1996-2005).
 7. Η. Παυλόπουλος: «Συγκριτική ανάλυση της λειτουργίας των ομολόγων γονιδίων neuralized της Drosophila και του ποντικού» Τμήμα Βιολογίας, Παν/μιο Κρήτης (1997-2002).
 8. Θ. Σαραφίδου: «Ο φυσικός και γονιδιακός χάρτης υψηλής ευκρίνειας της χρωμοσωμικής περιοχής 10q23.3-24.1 και η λειτουργική ανάλυση του γονιδίου FRA10AC1 που ευθύνεται για το εύθραστο σημείο FRA10A του χρωμοσώματος 10» (1998-2005).
 9. Ε. Κουτέλου: «Ο ρόλος της πρωτεΐνης Νeuralized του ποντικού ως Ε3 λιγάση της ουβικουϊτίνης και η συμβολή της στο σηματοδοτικό μονοπάτι Notch» Τμήμα Βιολογίας, Παν/μιο Κρήτης (2002-2007).
 10. Βασ. Λάζαρης: «Ανάπτυξη επισωματικών φορέων γονιδιακής μεταφοράς, βασιζόμενων σε ειδικά λειτουργικά στοιχεία των χρωμοσωμάτων του ανθρώπου» Τμήμα Ιατρικής Παν/μιου Πατρών, ΠΜΣ στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες.
 11. Μ. Κεραμιδά: «Μελέτη της παρουσίας ανευπλοειδίας σε βλαστομερίδια προεμφυτευτικών εμβρύων και εμβρυικό ιστό προιόντων αποβολής 1ου τριμήνου με την τεχνική CGH” (2009 - ). Τμήμα Ιατρικής Παν/μιου Πατρών, ΠΜΣ στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες (υπο συγγραφή)
 12. Χριστ. Μάγγα-Ντεβέ: «Ανάπτυξη και διαχείριση υπολογιστικών εργαλείων για την επεξεργασία και συνδυαστική ανάλυση ομικών προτύπων» (2013 - 2017). Τμήμα Ιατρικής Παν/μιου Πατρών, Διατμηματικό ΜΠΣ «Πληροφορική Επιστημών Ζωής».( Επιστ. Συν-υπεύθυνη: Δρ. Μ. Κλάπα (ITE-IEXMH).
 13. Α. Γιουτλάκης:  “Κατασκευή ενός λειτουργικού μοντέλου για την περιγραφή δικτύων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων” (2013-…). Τμήμα Ιατρικής Παν/μιου Πατρών, Διατμηματικό ΜΠΣ «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» (υπό συγγραφή)
 14. Ευρ.-Πανδ. Τσαρέ: «Μελέτη της λειτουργικής συσχέτισης νοσημάτων μέσω συνδυαστικής ανάλυσης εμπλουτισμένων βιομοριακών δικτύων» Τμήμα Ιατρικής Παν/μιου Πατρών, Διατμηματικό ΜΠΣ «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» (σε εξέλιξη).

Άλλες Δραστηριότητες

Ο Ν. Κ. Μοσχονάς έχει συντονίσει ή συμμετάσχει σε 34 διεθνή και ελληνικά συνεργατικά ανταγωνιστικά προγράμματα με χρηματοδότηση > 2.500.000€. Στο Παν/μιο Πατρών, διετέλεσε  συντονιστής χρηματοδότησης του Τμημ. Ιατρικής από την Περιφ. Δυτ. Ελλάδος/ΕΣΠΑ, ύψους 1.200.000€, είναι αναπλ. επιστημονικός υπεύθυνος στο πρόγραμμα για τις εθνικές υποδομές της ΓΓΕΤ  για τη δημιουργία του Δικτύου Εθνικής Βιοτράπεζας (BBMRI-GR) (2018 -), διετέλεσε μέλος του BIONIAN Cluster (Δ/ντης του Επιστημονικού Συμβουλίου). Επίσης ήταν Συντονιστής του Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου Έρευνας και Ανάπτυξης στη Ιατρική Μοριακή Γενετική (http://mgn.upatras.gr) με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 30 ερευνητικών ομάδων του Παν/μιου Πατρών (Ιατρική και Πολυτεχνική Σχολή, & Σχολή Θετικών Επιστημών). Η ερευνητική του ομάδα ήταν η μοναδική ελληνική ομάδα που συμμετείχε για περισσότερο από 10 χρόνια (1990-2004) στο διεθνές πρόγραμμα Ανάλυσης του Γονιδιώματος του Ανθρώπου  (Human Genome Project) και ειδικότερα στην υψηλής ανάλυσης γενετική και φυσική χαρτογράφηση του χρωμοσώματος 10  με τεχνολογίες υψηλής απόδοσης, την υπολογιστική ανάλυση δεδομένων αλληλούχησης και τον προσδιορισμό του γονιδιακού χάρτη αυτού του χρωμοσώματος (δημοσιεύσεις στο περιοδικό Nature, 201, 2004). Επίσης, εχει ασχοληθεί με (i) την ταυτοποίηση και λειτουργική ανάλυση γονιδίων ασθενειών, (ii) τον προσδιορισμό πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων σε θεμελιώδεις κυτταρικές διεργασίες (Notch signaling, σωμάτιο συναρμογής) (iii) την ανάπτυξη μιας ενοποιημένης βάσης δεδομένων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων στον άνθρωπο (http://www.pickle.gr/) και την ανάλυση του αντίστοιχου πρωτεϊνικού δικτύου (interactome), (iv) το σχεδιασμό δικτύων κληρονομικών και πολυπαραγοντικών νοσημάτων (disease networks) καθώς και(v) σε μελέτες πληθυσμιακής γενετικής. Εχει περισσότερες από 80 πλήρεις δημοσιεύσεις και άρθρα ανασκοπήσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές, και περισσότερες από 200 ανακοινώσεις και δημοσιευσεις σε Πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών Συνεδρίων. Εχει συμμετάσχει στην οργανωτική επιτροπή ως μέλος ή Πρόεδρος σε 27 διεθνή και Ελληνικά Συνέδραι Είναι μέλος 6 διεθνών και 6 ελληνικών Επιστημονικών Εταιρειών.