Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Λεοτσινίδης Μ.

Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Καθηγητής

Λεοτσινίδης Μιχαήλ

Τομέας: Κλινικών Εργαστηρίων

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Υγιεινής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΥΓΙΕΙΝΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Περιβαλλοντική Τοξικολογία, Περιβαλλοντική Επιδημιολογία, Ρύπανση Περιβάλλοντος, Επεξεργασία νερού, Επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Υγιεινής, Πανεπιστημιούπολη Πάτρα 265 04 Ελλάδα Κτήριο Προκλινικών 1ος όροφος, Δυτική Πτέρυγα

+30 261 0969880, +30 261 0969112 +30 261 0969880, +30 261 0969112 micleon@upatras.gr

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ο κ. Μιχάλης Λεοτσινίδης είναι Χημικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Το γνωστικό του αντικείμενο εστιάζεται στην «Υγιεινή – Περιβαλλοντική Υγιεινή». Τον Ιούλιο του 2012 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του καθηγητή.
Έχει δημοσιεύσει 53 πρωτότυπες ερευνητικές εργεργασίες σε ξενόγλωσσα περιοδικά με κριτές, 12 εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και έχει λάβει μέρος σε 40 διεθνή και 35 Ελληνικά συνέδρια με αντίστοιχες παρουσιάσεις εργασιών. Έχει λάβει περίπου 750 ετεροαναφορές, από τη διεθνή βιβλιογραφία.
Είναι μέλος της SETAC και της Ε.Ε.Χ.
Επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 40 ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενα στα πεδία:
• Περιβαλλοντική Τοξικολογία και Επιδημιολογία
• Βιοτεχνολογικές μέθοδοι επεξεργασίας ποσίμων υδάτων
• Επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων
• Ρύπανση θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

2005-Present: “Environmental Hygiene”, Postgraduate Programme: Geosciences and Environment, Departement of Geology, University of Patras.
2004-2011: “Biostatistics”, coordinator of the course “Biostatistics and Epidemiology”, Postgraduate Programme: Clinical & Clinical-Laboratory Medical Specialties, School of Medicine, University of Patras.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1.Demos K., Sazakli E., Jelastopulu E., Charokopos N., Ellul J. and Leotsinidis M. Does farming have an effect on health status? A comparison study in West Greece. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2013; 10 (3): pp. 776-792
2.Tsiboukis D., Sazakli E., Jelastopulu E. and Leotsinidis M. Anthelmintics residues in raw milk. Assessing intake by a children population. PJVS 2013; 16(1): pp. 85-91.
3.Galanopoulos C., Sazakli E., Leotsinidis M., Lyberatos G. A pilot-scale study for modeling a free water surface constructed wetlands wastewater treatment system. JECE  Available online 20 Sept. 2013 (In press).
4.Tsiboukis D., Sazakli E., Gortzi O., Hadjichristodoulou C., Matara C. and Leotsinidis M. Assessing quality of raw milk in Southern Greece in the aspect of certain benzimidazole residues. Food Additives and Contaminants: Part B Surveillance 2010; 3 (2), 73-79.
5.Roumelioti M, Leotsinidis M.  Relative validity of a semi-quantitative food frequency questionnaire designed for schoolchildren in western Greece. Nutr J. 2009 Feb 5;8:8.;8:8.
6.Leotsinidis M. and Sazakli E. Evaluating contamination of dredges and disposal criteria in Greek coastal areas. Chemosphere 2008; 72: pp. 811-818.
7.Jelastopulu E., Bikas Ch., Petropoulos Ch., Leotsinidis M.
Incidence  of  human  brucellosis  in  a  rural  area  in  Western  Greece  after  the implementation of a vaccination programme against animal brucellosis. BMC Public Health 2008; 8: art. no. 241
8.Sazakli E,. Alexopoulos A and Leotsinidis M. Rainwater harvesting, quality assessment and utilization in Kefalonia Island, Greece. Water Res. 2007; 1(9), 2039-2047
9.Leotsinidis M, Alexopoulos A, Kostopoulou-Farri E. Toxic and essential trace elements in human milk from Greek lactating women. Association with dietary habits and other factors. Chemosphere. 2005; 61(2), 238-47.
10.Kalpaxis D, Theos Ch, Xaplanteri M, Dinos G, Catsiki A, and Leotsinidis M. Biomonitoring of Gulf of Patras, N Peloponnesus, Greece. Environmental Research 2004; 94, 211-220.
11.Leotsinidis M, Alexopoulos A, Schinas V, Kardara M, Kondakis X.G. Plasma retinol and tocopherol levels in Greek elderly population from an urban and a rural area: ssociations with the dietary habits. Eur. J. of Epid. 2000; 16, 1009-1016.
12.Leotsinidis M, Schinas V, Alexopoulos A, Zannis P, Burgess W, Kondakis X.G. Leaching of metals in buried industrial sludge, spiked with Cadmium, Chromium and Lead. Results of a trial. Toxic. and Envir. Chemistry 2000; 75, 113 – 126 13.
13.Leotsinidis M and Kondakis X. Trace Metals in Scalp Hair of Agricultural Workers in Greece. Sci. Total Environ. 1990; 95, 149-156.
14.Kondakis X.G., Makris N, Leotsinidis M, Prinou M and Th. Papapetropoulos. Possible Health Effects of High Manganese Concentration in Drinking Water. Arc. Env. Health 1989, 44, 175-178.

Επιλεγμένες Ομιλίες

Ημερίδα: Εμφιαλωμένα Νερά και Δημόσια υγεία.
Ομιλία με θέμα: Επίδραση διαφόρων παραμέτρων ποιότητας νερού, στο σχηματισμό ελευθέρων ριζών υδροξυλίου και βρωμικών ιόντων κατά τον Οζονισμό Ε.Ι.Ε. Αθήνα 13 Μαΐου 2004. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής. Ομιλία με θέμα: Ο ρόλος της Εκτίμησης Κινδύνου (Risk Assessment) στην προστασία της Δημόσιας Υγείας. Αθήνα 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2012. 
Ημερίδα: Ρύπανση θαλάσσιου περιβάλλοντος. Διοργάνωση: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και το Δίκτυο ΑΡΥς. Ομιλία με θέμα: Εκτίμηση της κατάστασης ρύπανσης του Πατραϊκού Κόλπου. Πάτρα 18 Μαΐου 2012. 
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής. Ομιλία με θέμα: Απόβλητα και Δημόσια Υγεία. Αθήνα 25-27 Νοεμβρίου 2010.
Σειρά διαλέξεων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Brasov, Ρουμανία με θέματα: 1. Introduction to pesticides and their health effects. 2. Effects of long term exposure to pesticides on depression and cognitive effects among agricultural workers in S.W. Greece. 3. Pesticides in breast milk. 15-21 Ιουλίου 2008.
Διημερίδα: 3η διημερίδα Ερευνητικών Δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ομιλία με θέμα: Τοξικά και θεμελιώδη ιχνοστοιχεία στο μητρικό γάλα. Επίδραση διατροφικών συνηθειών και άλλων παραγόντων. Πάτρα 11 Ιουνίου 2005.
Ημερίδα: Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και προτάσεις αντιμετώπισης μείωσης πηγών πόσιμου νερού.
Διοργάνωση: ΤΕΔΚ Αχαΐας, Δήμος Μεσσάτιδος, Δήμος Πατρέων, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO. Ομιλία με θέμα: Παράμετροι εκτίμησης ποιότητας νερού. Επεξεργασία νερού. Πάτρα 30 Μαΐου 2007
Ημερίδα: Ποιότητα του πόσιμου νερού-Παρακολουθητικός έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού της Σάμου
Ομιλία με θέμα: Τεχνική της σωστής χλωρίωσης Σάμος 16 Απριλίου 2005

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Tsiboukis Dimitrios
“Investigation on the concentration levels of veterinary Anthelminthics residues in milk and assessment of human intake”. Completed.
Demos Konstantinos
“Long-term exposure effects of pesticides on health status of agricultural farmers in Aitoloakarnania”. Under dissertation defense.
Politis Pantelis
“Injuries during olive-harvesting, risk factors and consequences on Health Care System”. In process.
Koutsouri Christina-Panagiota
“Levels of Vitamic C in serum of cancer patients being subjected to anti-cancer treatment”. In process.
Papachristopoulos Helias
“Investigation on the role of Primary Care Unit in treatment of psychic diseases in Achaia District”. In process.